کیفیت تصادفی نیست ، تخصصی است

خدمات پس از فروش

ضمانت نامه محصولات
 
گروه صنعتی پویا همزمان با تولید ، محصولات خود را تحت پوشش ضمانتنامه شرکت به مدت 10 سال قرار می دهد .

در هنگام ارسال بار به نمایندگان فروش شرکت ، فرم ضمانت نامه محصولات  براي ايشان ارسال می گردد . نماینده فروش شرکت ملزم است فرم های ضمانت نامه محصولات  را به جهت تحت پوشش قرار گرفتن  ضمانت شرکت ،  در هنگام فروش محصولات شرکت به مشتری تحویل نموده و ایشان را ملزم به تکمیل و ارسال  به آدرس شرکت بسپار گستر پویا نمایند.

مجری تاسيسات پس از اجرای سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی و یا سیستم هاي سرمايشي و گرمایشی شامل فن كوئل، رادیاتور و سیستم گرمایش از کف می باید نسبت به تست سیستم های مذکور مطابق با استاندارد DIN1988 و6842 ایران ، اقدامات لازم را انجام دهد و پس از تکمیل فرم ضمانت نامه و همچنین فرم تست (پشت فرم ضمانت نامه )، آن را به تاييد و امضاء كارفرما ، مهندس ناظر ساختمان و نماينده شركت برساند. مشتری پس از تکمیل فرم ضمانت نامه، قسمت دوم کارت پرفراژ شده را جدا نموده و درون  صندوق پستی می اندازد. ارسال این فرم با تعاملی که با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته جهت مشتریان بصورت پست جواب قبول رایگان  و  هزینه های آن قبلا پرداخت گردیده است.

واحد مهندسی فروش پس از دریافت فرم های ضمانت نامه  از صندوق پستی شرکت و ثبت و نگهداری آن ، ساختمان مشتری را از تاریخ نصب بمدت 10 سال تحت پوشش ضمانت نامه شرکت قرار می دهد.

قرار گرفتن محصولات شرکت تحت پوشش ضمانت  ، دارای شرایطی است که با  عنوان تذکر در فرم ضمانت نامه ذکر گردیده است.همچنین در پشت فرم ضمانت نامه نیز شرایط تست سیستم های مذکور و همچنین فرم تست قید گردیده است.