کیفیت تصادفی نیست ، تخصصی است

مهندسی فروش

ا توجه به حرکت نسل لوله و اتصالات تک لایه به سمت نسل جدید  لوله واتصالات چند لایه ( پنج لایه ) در صنعت ساختمان ،  این موضوع در سیاست کاری گروه صنعتی پویا قرار گرفت . لذا  با توجه به قرار گرفتن تولید لوله و اتصالات پنج لایه علاوه بر تولید لوله واتصالات تک لایه  در برنامه ریزی  تولید این شرکت و همچنین نوع طراحی و اجرای سیستم های جدید نسبت به سیستم های قبل چه از نظر ارائه مشاوره ، برآورد ، طراحی ، اجرا و نظارت مطابق با مباحث 14 و 16 نظام مهندسی ساختمان و همچنین به علت بالاتر بودن قیمت این نسل از لوله و اتصالات نسبت به لوله و اتصالات تک لایه و حساسیت کاری این اتصالات در افت فشار و دبی خروجی در مقایسه با اتصالات تک لایه ، نیاز این شرکت به یک واحد مهندسی فروش به صورت اختصاصی در زمینه های فوق الذکر را بیشتر نمایان کرد تا با ارتباط مستمر و مداوم با مشتریان و نمایندگان شرکت در پیشبرد اهداف این شرکت نقش مهمی را ایفا نماید.